Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Prof. Madya Dr. (PhD) Haliza Abdul Mutalib

  •  Pensyarah
  •  +6013-787 7011
  •  halizamutalib@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kanta Lekap