Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Professor Dr. (PhD.) Siti Balkis Budin

  •  Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi; Professor; Pensyarah
  •  +6012-699 3941
  •  balkis@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Non Communicable Deseases