Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Professor Madya Dr. Cila Umat

  •  Pengerusi ICaRehab & Pensyarah
  •  +603-9289 5035
  •  cila@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Hearing impairment