Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Professor Dr. (PhD.) Noraziah Mohamad Zin

  •  Pensyarah
  •  +603-9289 7373
  •  noraziah.zin@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Infectious/ Communicable Deseases