Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PROGRAM KESIHATAN PERSEKITARAN & KESELAMATAN INDUSTRI – STAF AKADEMIK

Dr Nurul Farahana Kamaludin

Ketua Program /Pensyarah Universiti

Toksikologi / Kimia Tak Organik (CV)  

 +603-9289 7490  

nurulfarahana@ukm.edu.my

PM Dr Normah Awang

Pensyarah Universiti

Kimia Tak Organik (CV)  
 +603-9289 7527 
norm@ukm.edu.my

Dr Mohd Sham Othman

Pensyarah Universiti

Biologi Pemuliharaan / Ekologi / Kesihatan Persekitaran (CV)
+603-9289 7423
mso@ukm.edu.my

Dr Siti Shahara Zulfakar

Pensyarah Universiti

Keselamatan Makanan (Mikrobiologi) (CV)
 +603-9289 7237
sitishahara.zulfakar@ukm.edu.my

Dr Muhammad Ikram A Wahab

Pensyarah Universiti

Kualiti Udara (CV)
 +603-9289 7420
ikram@ukm.edu.my

Dr Anuar Ithnin

Pensyarah Universiti

Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Pengurusan Keselamatan Industri (OSH-MS) (CV)
+603-9289 7421
anuarukm@ukm.edu.my

 

Dr Farah Diyana Ariffin

Pensyarah Universiti

Keselamatan Makanan / Toksikologi (CV)
 +603-9289 7413
farahdiyana@ukm.edu.my

Dr Dayana Hazwani Mohd Suadi Nata

Pensyarah Universiti

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Higen Industri dan Ergonomic (CV)
 +603-9289 7549
 dayanahazwani@ukm.edu.my

 

Dr Putri Anis Syahira Mohamad Jamil

Pensyarah Universiti

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pendedahan Pekerjaan, Epidemiologi dan Penyakit Pekerjaan, Kawalan Kecemasan dan Pengurusan Bencana (CV)
 +603-9289 
putrianissyahira@ukm.edu.my

Hubungi kami;Image result for surat icon.pngProgram Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri
Pusat Pengajian Sains Diagnostik & Kesihatan Gunaan
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abd Aziz
50300 Kuala Lumpur
Image result for telefon icon.png+603-9289 7288 Image result for fax icon.png +603-2692 8137 Image result for email icon.png nurulfarahana@ukm.edu.my