Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Program Pasca Siswazah

Kerja Kursus

Penyelidikan

Kepada calon yang berminat menyambung pengajian secara penyelidikan, Fakulti Sains Kesihatan, UKM menawarkan Ijazah Sarjana (MSc.) dan Doktor Falsafah Sains Kesihatan secara penyelidikan dalam pelbagai bidang sains kesihatan dengan tema penyelidikan yang terkini.