Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PROGRAM TERAPI CARAKERJA – STAF AKADEMIK

Dr. Dzalani Harun
Ketua Program/ Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise icon  Terapi Carakerja Pediatrik (CV)  +603-9289 7914 Related image  dzalani@ukm.edu.my


 

Noor Ibrahim Mohamed Sakian

Prof. Madya Dr. Noor Ibrahim Mohamed Sakian
Pensyarah Perubatan DU54

Image result for expertise icon Sains/Perubatan Sukan (CV)    –  Related image nooribrahim@ukm.edu.my


Masne Kadar

Dr. Masne Kadar
Penolong Dekan (Perkhdimatan Klinikal FSK) / Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise icon Kanak-kanak dengan keperluan khas;  Autism (CV) +603-9289 7628  Related image  masne_kadar@ukm.edu.my


Dr. Sazlina Kamaralzaman
Pensyarah Perubatan DS51

Image result for expertise icon Pemulihan Berasaskan Komuniti, Teknologi Bantuan, Promosi & Pendidikan Kesihatan, Pemulihan Berasaskan Sekolah  (CV) +6010-566 7969  Related image sazlina@ukm.edu.my


Dr. Nor Farah Mohamad Fauzi
Pensyarah Universiti DS52

Image result for expertise icon Fisiologi Senaman (CV)  +603-9289 7411 Related imagenorfarah@ukm.edu.my


Dr. Nor Afifi Razaob @ Razab
Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise iconRehabilitasi Kardiak (CV)  +603-9289 7350 Related image fifie.razaob@ukm.edu.my


Chai Siaw Chui

Dr. Chai Siaw Chui
Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise icon Rehabilitasi Tangan (CV)  +603-9289 7047 Related image  sc.chai@ukm.edu.my


Hanif Farhan Mohd Rasdi

Dr. Hanif Farhan Mohd Rasdi
Pensyarah Universiti DS45

Image result for expertise iconOrentasi & Mobiliti; Structural Equation Modelling (SEM) (CV) +603-9289 7374 Related image hanif_ot@ukm.edu.my


Dr. Farahiyah Wan Yunus
Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise iconPediatrik (CV) 03-9289 7609 Related image farahiyahwanyunus@ukm.edu.my

Image result for surat icon.png
Program Terapi Carakerja
Pusat Pengajian Sains Rehabilitasi
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abd Aziz
50300 Kuala Lumpur