Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PROGRAM TERAPI CARAKERJA – STAF AKADEMIK

Dr. Nor Afifi Razaob @ Razab
Ketua Program/ Pensyarah Universiti DS51

Rehabilitasi Kardiak (CV)  +603-9289 7350  fifie.razaob@ukm.edu.my


Masne Kadar

Dr. Masne Kadar
Penolong Dekan (Perkhdimatan Klinikal FSK) / Pensyarah Universiti DS51

 Kanak-kanak dengan keperluan khas;  Autism (CV) +603-9289 7628    masne_kadar@ukm.edu.my


Dr. Sazlina Kamaralzaman
Pensyarah Perubatan DS51

 Pemulihan Berasaskan Komuniti, Teknologi Bantuan, Promosi & Pendidikan Kesihatan, Pemulihan Berasaskan Sekolah  (CV) +6010-566 7969   sazlina@ukm.edu.my


Dr. Nor Farah Mohamad Fauzi
Pensyarah Universiti DS52

 Fisiologi Senaman (CV)  +603-9289 7411 norfarah@ukm.edu.my


Dr. Dzalani Harun
Pensyarah Universiti DS51

  Terapi Carakerja Pediatrik (CV)  +603-9289 7914   dzalani@ukm.edu.my


Chai Siaw Chui

Dr. Chai Siaw Chui
Pensyarah Universiti DS51

 Rehabilitasi Tangan (CV)  +603-9289 7047   sc.chai@ukm.edu.my


Hanif Farhan Mohd Rasdi

Dr. Hanif Farhan Mohd Rasdi
Pensyarah Universiti DS45

Orentasi & Mobiliti; Structural Equation Modelling (SEM) (CV) +603-9289 7374  hanif_ot@ukm.edu.my


Dr. Farahiyah Wan Yunus
Pensyarah Universiti DS51

Pediatrik (CV) 03-9289 7609  farahiyahwanyunus@ukm.edu.my

Image result for surat icon.png
Program Terapi Carakerja
Pusat Pengajian Sains Rehabilitasi
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abd Aziz
50300 Kuala Lumpur