Pusat Rehabilitasi & Keperluan Khas

PENGENALAN

  • Pusat Rehabilitasi dan Keperluan Khas (PRKK) merupakan menumpukan kepada pemahaman dan pemulihan berkaitan kefungsian manusia sepanjang hayat dari perspektif rehabilitasi, teknologi rehabilitasi dan bantuan, sains kesihatan dan psikososial, ketidakupayaan serta keperluan khas.

  • Penyelidikan berkaitan rehabilitasi merangkumi pemulihan, pendekatan kompensotori dan transformasi kehidupan bagi membolehkan seseorang individu mencapai tahap keupayaan berdikari dan kualiti hidup yang optimum dalam komuniti.


VISI PRKK

Berhasrat menjadi pusat rujukan bidang penyelidikan rehabilitasi dan keperluan khas yang terulung di Malaysia.

MISI PRKK

Mengintegrasi pengetahuan, penyelidikan dan inovasi rehabilitasi untuk meningkatkan tahap kuliti hidup masyarakat.

 

HALATUJU PENYELIDIKAN PUSAT

Penyelidikan dan inovasi rehabilitasi interdisiplin  untuk populasi merentas umur dan individu berkeperluan khas ke arah meningkatkan tahap keupayaan berdikari dan kualiti hidup.


– Bidang Kepakaran PRKK – 

Fungsi Tubuh Manusia – penuaan dan tulang belakang, pemulihan jantung, pemulihan pulmonari, fisioterapi pediatrik, pemulihan vokasional, terapi tangan, stroke, orientasi & mobiliti, keseimbangan dan kestabilan vestibular / postural

Kemerosotan Kognitif dan Psikososial – Psikoterapi, Psikologi klinikal, Psikoseksual, Aspek psikososial dan budaya gangguan psikologi, gangguan perkembangan dan ketidakupayaan, Kerosakan kognitif golongan warga emas; neurologi/ neurosains kognitif

Teknologi Bantuan Pendengaran – Alat bantuan pendengaran, implan koklea, sistem FM

Kurang Upaya & Keperluan Khas – Masalah pembelajaran/ Integrasi Sensori, Gangguan Pemprosesan Auditori, Gangguan Autisme Spektrum, Penyakit Parkinson, Pemakanan Klinikal, Pengoptimuman Diet dan Diet untuk Keperluan Khas, Kerosakan pendengaran (audiologi pediatrik, pemulihan pendengaran dewasa, geriatrik), Kemerosotan penglihatan (penurunan penglihatan dan rehab rendah, penglihatan binokular), Kemusnahan bahasa ucapan (gangguan bahasa kanak-kanak, bahasa dan kognisi, AAC, bibir & palat bibir, pelbagai bahasa, gagap, linguistik klinikal), Masalah penelanan

 


– Kumpulan Penyelidikan PRKK –

 

 

Lihat penyelidik Kumpulan Participation and Disability di sini

 

 

 

 

 

 

Lihat penyelidik Kumpulan Adult Rehabilitation di sini

 

 

 

 

 

Lihat penyelidik Kumpulan Pediatric Rehabilitation di sini

 

 

 

 

 


PENYELIDIK 

PM DR CILA UMAT

    Pengerusi     

   Image result for icon researcher Prof. Madya Dr. Cila Umat  (CV)  Image result for email cila@ukm.edu.my         Image result for phone icon  +603-9289 5035

 


Pengurusan PRKK

Muhammad Hafifi Sulaiman

Pembantu tadbir (Pembantu setiusaha)   

   Image result for icon researcher Encik Muhammad Hafifi Sulaiman    Image result for email hafifi@ukm.edu.my         Image result for phone icon  +603-9289 7263


 

Pegawai Penyelidik

   Image result for icon researcher Cik Nur Faizah Abu Bakar   Image result for email nurfaizah@ukm.edu.my       Image result for phone icon +603-9289 7934


Nor Ayuslinawati Che Sidik

Pegawai Sains

   Image result for icon researcher Puan Nor Ayuslinawati Che Sidik    Image result for email norayus@ukm.edu.my         Image result for phone icon  +603-9289 7219


Amalina Syazana Adnan

Pegawai Sains

   Image result for icon researcher Puan Amalina Syazana Adnan    Image result for email amalinasyazana@ukm.edu.my         Image result for phone icon  +603-9289 5039


Nor Adlina Izni Mohd. Noor

Juru Teknologi Makmal Perubatan

   Image result for icon researcher Puan Nor Adlina Izni Mohd Noor    Image result for email adlinaizni@ukm.edu.my         Image result for phone icon  +603-9289 7219


 

Juru Teknologi Makmal Perubatan

   Image result for icon researcher Puan Noraini Abdullah   Image result for email norry_ane@yahoo.com         Image result for phone icon  +603-9289 5040


Nor’ Ashikin Nordin

Juru Teknologi Makmal Perubatan

   Image result for icon researcher Puan Nor ‘Ashikin Nordin   Image result for email norashikin@ukm.edu.my       Image result for phone icon  +603-9289 5040

Khairunnisa Zaidan

Penolong Pegawai Sains

   Image result for icon researcher Puan Khairunnisa Zaidan    Image result for email nisazaidan@ukm.edu.my         Image result for phone icon  +603-9289 7219


Murhaini Muid

Penolong Pegawai Sains

   Image result for icon researcher Puan Muhaini Muid    Image result for email haini269@ukm.edu.my         Image result for phone icon  +603-9289 5039


 

Mohammad Nur Fahimi Mohammad Yusop

Pembantu Operasi

   Image result for icon researcher Encik Mohammad Nur Fahimi Mohammad Yusop   Image result for email emybabafiya@ukm.edu.my       Image result for phone icon +603-9289 7263


 

Hubungi kami:

Pusat Rehabilitasi dan Keperluan Khas
Aras G, Blok E,
Fakulti Sains Kesihatan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur Campus,
Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300 Kuala Lumpur

Image result for phone icon +603-92897263
Image result for fax icon +603-2698 9506
Image result for email icon prkkfsk@ukm.edu.my
Image result for fb icon Pusat Rehabilitasi & Keperluan Khas, FSK, UKM