Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

KAKITANGAN AKADEMIK PROGRAM OPTOMETRI & SAINS PENGLIHATAN

Dr. Mizhanim Mohamad Shahimin
 Ketua Program/ Pensyarah Universiti 

Pengesanan Gerakan Mata (Instrumentasi) / Penyelidikan Kebolehgunaan / Penglihatan 3 Dimensi (CV) +603-9289 8059 mizhanim@ukm.edu.my


Bariah Mohd Ali

Profesor Dr. Bariah Mohd Ali
Profesor 

Fisiologi Kornea / Kanta Sentuh / Ortokeratologi (CV)   +603-9289 7902  bariah@ukm.edu.my

 


Profesor Datuk Dr. Rokiah Omar
Profesor VK7

Penglihatan Terhad / Fungsi Visual / Ergonomik (CV)  +603-9289 8058 (Kampus KL) +603-2687 8087 (Bangi)  r_omar@ukm.edu.my


Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Mutalib
Pensyarah Universiti 

Kanta Sentuh / Morfologi Kornea / Penglihatan Pemanduan (CV) +603-9289 7649 halizamutalib@ukm.edu.my


Mohd ‘Izzuddin Hairol

Prof. Madya Dr. Mohd ‘Izzuddin Hairol
Pensyarah Universiti 

Psikofizik Penglihatan (CV)  +603-9289 7667  izzuddin.hairol@ukm.edu.my


Dr. Zainora Mohammed
Pensyarah Universiti

Penglihatan Terhad/ Fungsi Penglihatan  (CV)  +603-9289 7493 zainora@ukm.edu.my   


Dr. Norliza Mohamad Fadzil
Pensyarah Universiti 

Optik Penglihatan (CV)  +603-9289 7482 norlizafadzil@ukm.edu.my


Saadah Mohamed Akhir

Dr. Saadah Mohamed Akhir
Pensyarah Universiti / Penyelaras Unit Rundingcara Statistik FSK

Miopia (CV) +603-9289 8044drsaadah@ukm.edu.my


Bashirah Ishak

Dr. Bashirah Ishak
Pensyarah Universiti

Persepsi Warna / Dispensing Oftalmik  (CV)  +603-9289 8062 bashirah@ukm.edu.my


Sumithira Narayanasamy

Dr. Sumithira Narayanasamy
Pensyarah Universiti 

Penglihatan Kanak-Kanak (CV)  +603-9289 7495  sumithira@ukm.edu.my


Dr. Mohd Harimi Abd. Rahman
Pensyarah Universiti/ Ketua Jaringan Industri & Komuniti 

 Penglihatan Terhad (CV) +603-9289 8077  harimirahman@ukm.edu.my


Norlaila Mat Daud

Dr. Norlaila Mat Daud
Pensyarah Universiti DS45

Pediatrik Optometri / Dispensing Oftalmik (CV) +603-9289 8063  laila@ukm.edu.my


Dr. Woi Pui Juan
Pensyarah Universiti

Fungsi Penglihata/ PsikofiziPsychophysics   (CV)    woipj@ukm.edu.my

 

Hubungi kami:

Image result for surat icon.pngProgram Optometri & Sains Penglihatan
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abd Aziz
50300 Kuala Lumpur

Image result for telefon icon.png+603-9289 7480/7495     Image result for fax icon.png +603-2691 0488