PROGRAM AUDIOLOGI – STAFF AKADEMIK

Dr. Nor Haniza Abdul Wahat
Ketua Program/ Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise iconPenilaian dan Pengurusan Sistem Vestibular dan Keseimbangan (CV)    +603-9289 5005/ 5018Related image nor_haniza@ukm.edu.my


Profesor Madya Dr. Cila Umat
 Pensyarah Universiti DS54

Image result for expertise icon Audiologi Implan Koklea (CV) +603-9289 5035 Related image cila@ukm.edu.my


Rafidah Mazlan

Prof. Madya Dr. Rafidah Mazlan
Pensyarah Universiti DS54

Image result for expertise iconAudiologi Pediatrik (CV)  +603-9289 5005  Related imagerafidahmazlan@ukm.edu.my


Nashrah Maamor

Dr. Nashrah Maamor
Pensyarah Universiti DS52

Image result for expertise icon Neurofisiologi auditori (CV) +603-9289 5031 Related image nashrah@ukm.edu.my


 

Dr. Quar Tian Kar

Pensyarah Universiti DS52

Image result for expertise icon Alat Bantuan Pendengaran (CV)  +603-9289 5028 Related image quartiak@ukm.edu.my


Noor Alaudin Abdul Wahab

Dr. Noor Alaudin Abdul Wahab
Pensyarah Universiti DS52

Image result for expertise iconAuditory Processing Disorders (CV) +603-9289 5024 Related image noor.alaudin@ukm.edu.my


 

Wan Syafira Ishak

Dr. Wan Syafira Ishak
Pensyarah Universiti DS51

Image result for expertise icon Penilaian dan Pengurusan Tinitus, Hiperakusis dan Masalah Pendengaran Akibat Bunyi Hingar (CV)  +603-9289 5011 Related image wsyafira@ukm.edu.my


Marniza Omar

Dr. Marniza Omarspacer
Pensyarah Universiti DS45

Image result for expertise icon Penilaian vestibular dan rehabilitasi/  Kecacatan dan ketidak seimbangan (CV) +603-2691 4230 / +603-9289 5029 Related image marniza.omar@ukm.edu.my


Dr. Chong Foong Yen
Pensyarah Universiti DS45

Image result for expertise icon Alat bantu pendengaran (CV) +603-2691 4230 / +603-9289 5012 Related image foongyen.chong@ukm.edu.my


Dr. Akmaliza Ali
Pensyarah Universiti DS45

Image result for expertise iconRehabilitasi Aural (dewasa)/ Penjagaan pesakit/ Pen hearing management beyond amplification (CV)  +603-9289 5015  Related image akmalizaali@yahoo.com


Hubungi Kami

Image result for surat icon.pngProgram Audiologi dan Sains Pertuturan
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Temerloh
53200 Kuala Lumpur
Image result for telefon icon.png +603-9289 5018  Image result for fax icon.png +603-2698 6039