UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Pusat Kuliah PBJJ

Kuliah Program Blended Learning Sarjana dan PhD akan dijalankan di Bangi dan pusat kuliah terpilih bergantung kepada permintaan serta tertakluk kepada kelulusan fakulti.