Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Penyelaras Program PBJJ

Penyelaras
Program
Hubungi
Dr Siti Marziah Zakaria Sarjana Muda  Sastera dengan Kepujian - Pengajian Bahasa Melayu No. Tel: 03-8921 5236

Emel: marziah@ukm.edu.my

Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian - Psikologi
Penyelaras
Program
Hubungi
Dr Mohd Hafiz Bin Safiai Sarjana Muda Pengajian Islam - Syariah No. Tel: 03-8921 5648
Emel: hafizsafiai@ukm.edu.my
Sarjana Muda Pengajian Islam - Usuluddin & Falsafah
Sarjana Muda Pengajian Islam - Dakwah & Kepimpinan
Sarjana Muda Pengajian Islam - Pengajian Al-Quran & Al Sunnah
Sarjana Muda Pengajian Islam - Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Penyelaras
Program
Hubungi
Dr Jamsari Alias Kursus Citra Universiti No. Tel: 03-8921 6912
Emel: jamsari@ukm.edu.my
Pn Azlina Aris Kursus Citra Bahasa Inggeris No. Tel: 03-8921 6886
Emel: ina_aris@ukm.edu.my
Dr Wardah Mustafa Din Kursus Citra Keusahawanan No. Tel: 03-8921 6873
Emel: wardahmustafadin@ukm.edu.my
Popups Powered By : XYZScripts.com