Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Struktur Program Sepenuh Masa

Prasiswazah

Fakulti Sains Kesihatan (Kemaskini Terakhir: 01/10/20)

Program
Struktur Program
Ijazah Sarjana Muda Sains (Audiologi) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Bioperubatan) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Dietetik) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kesihatan Persekitaran) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Forensik) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Terapi Carakerja) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Optometri) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Fisioterapi) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Pertuturan) Muat Turun

 

Fakulti Pergigian (Kemaskini Terakhir: 01/10/20)

Program
Struktur Program
Ijazah Sarjana Muda (Pergigian)

 

Fakulti Sains dan Teknologi (Kemaskini Terakhir: 01/10/20)

Program
Struktur Program
Ijazah Sarjana Muda (Biokimia) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Bioteknologi Tumbuhan) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Mikrobiologi) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Fizik) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Sains Makanan & Pemakanan) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Matematik) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Statistik) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Sains Laut) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Biologi) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Geologi) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Sains Aktuari) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Sains Sekitaran) Muat Turun


Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
(Last Updated: 30/09/20)

Program
Program Structure
Ijazah Sarjana Muda (Sains Komputer) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda (Teknologi Maklumat) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Maklumat) Muat Turun
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) Muat Turun

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 15/05/17)

Program
Struktur Program
Bachelor in Business Administration

 Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Program
Struktur Program
Master of Information System
Master of Information Technology (Industrial Informatics)
Master of Information Technology (Information Science)
Master of Information Technology (Multimedia System)
Master of Computer Science (Artificial Intelligence)
Master of Computer Science (High Performance Computing)
Master of Computer Science (Network Technology)
Master of Computer Science (Software Technology)
Popups Powered By : XYZScripts.com