Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Struktur Program PBJJ

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan(Kemaskini Terakhir: 24/09/18) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Psikologi Muat Turun

Psikologi (Kemaskini Terakhir: 24/09/18) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Psikologi Muat Turun

Geografi(Kemaskini Terakhir: 24/09/18) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Geografi Muat Turun

Pengajian Bahasa Melayu(Kemaskini Terakhir: 24/09/18) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Pengajian Bahasa Melayu Muat Turun

Psikologi 

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Psikologi Muat Turun


Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Pengajian Bahasa Melayu Muat Turun

 

Psikologi 

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Psikologi Muat Turun


Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Pengajian Bahasa Melayu Muat Turun

 

Psikologi 

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Psikologi Muat Turun


Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Pengajian Bahasa Melayu Muat Turun

 

Pengajian Bahasa Melayu

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Pengajian Bahasa Melayu Muat Turun

 

Fakulti Pengajian Islam

Fakulti Pengajian Islam(Kemaskini Terakhir: 13/10/21) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam(Kemaskini Terakhir: 02/10/20) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam(Kemaskini Terakhir: 25/09/19) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam(Kemaskini Terakhir: 25/11/19) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam(Kemaskini Terakhir: 09/10/17) terkini

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun

Fakulti Pengajian Islam

Nama Program Struktur Penawaran Kursus
Syariah Muat Turun
Dakwah & Kepimpinan Muat Turun
Al-Quran & Al-Sunnah Muat Turun
Arab & Tamadun Islam Muat Turun
Usuluddin & Falsafah Muat Turun
Popups Powered By : XYZScripts.com