UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Search
Close this search box.

| Struktur Program PBJJ

Semester 1 Sesi Akademik 2023/2024

      Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 12/10/23) terkini

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Sarjana Muda Pengajian Islam

      Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 21/09/23) terkini

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Psikologi

      Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 24/05/22) 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 08/12/23) terkini

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Psikologi

      Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: Kemaskini Terakhir: 02/10/20) 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 13/10/21) 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 25/09/19) 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

     Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 24/09/18)

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Psikologi

     

      Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 25/11/19) 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 24/09/18)

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Psikologi
Geografi
Pengajian Bahasa Melayu

      Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 09/10/17) 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 25/05/18)

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Psikologi
Pengajian Bahasa Melayu

      Fakulti Pengajian Islam 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 24/09/18)

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Psikologi
Pengajian Bahasa Melayu

      Fakulti Pengajian Islam 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 07/01/16)

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Psikologi
Pengajian Bahasa Melayu

      Fakulti Pengajian Islam 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 07/01/16)

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Pengajian Bahasa Melayu

 

      Fakulti Pengajian Islam 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah

      Fakulti Pengajian Islam 

Nama ProgramStruktur Penawaran Kursus
Syariah
Dakwah & Kepimpinan
Al-Quran & Al-Sunnah
Arab & Tamadun Islam
Usuluddin & Falsafah