Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Makluman Penting PBJJ

 • Pekeliling Penyerahan Latihan Ilmiah Semester 2 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 08/06/21) terkini


 • Makluman Pendaftaran Pelajar Semasa dan Baharu Mod Eksekutif dan PBJJ (Termasuk Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat dan Fakulti Undang-Undang) Semester 1 Sesi 2020/2021 (Kemaskini Terakhir: 13/10/20)

  1. Pendaftaran semua pelajar baharu bagi Semester 1 Sesi 2020/2021 akan dibuat secara dalam talian (online) melalui laman web berikut:

  2. Perkuliahan bagi Semester 1 Sesi 2020/2021 akan dibuat secara dalam talian (online) sehingga dimaklumkan kemudian.

  3. Sekiranya ada pertanyaan, sila hubungi pegawai berikut:

  4. Aktifkan emel siswa, www.ukm.my/speep (Rujuk garis panduan permohonan emel siswa)

  5. Mohon kad kampus, www.ukm.my/ukmcard (Rujuk garis panduan permohonan kad kampus)

  6. Pelajar boleh klik ini untuk aktifkan office 365 dan teams https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office. Sila rujuk makluman di bawah:

  7. Join telegram pengajaran-ukm, https://t.me/joinchat/AAAAAE6LkuNwPml-7v-Fuw

 


 • Nama Penyeliaan PBJJ (Fakulti Pengajian Islam) bagi Semester 1 Sesi 2020/2021  (Kemaskini Terakhir: 01/10/20)
Nama Program
Senarai Nama
 Syariah (Bangi) Muat Turun
 Syariah (Alor Setar) Muat Turun
 Syariah (Johor Bharu) Muat Turun
 Syariah (Kota Bharu) Muat Turun
 Syariah (Kota Kinabalu) Muat Turun
 Al-Quran dan As-Sunnah (Bangi) Muat Turun
 Arab dan Tamadun Islam (Bangi) Muat Turun
 Usuluddin dan Falsafah (Bangi) Muat Turun
 Dakwah dan Kepimpinan (Bangi) Muat Turun
 Dakwah dan Kepimpinan (Kuching) Muat Turun

 


 • Pelajar Baharu Fakulti Pengajian Islam bagi Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 (Kemaskini Terakhir: 10/09/20)

‒ Tempoh Pendaftaran Kursus dalam SMPE (https://smp.ukm.my/smpe ):

   • Program Prasiswazah: 12 Oktober 2020 – 25 Oktober 2020 

‒ Taklimat Fakulti Pelajar PBJJ:

   • 3 Oktober 2020 (Sabtu, 10.oo pagi - 12.oo tengahari ), Online

 • Nama Penyeliaan PBJJ (Fakulti Pengajian Islam) bagi Semester 1 Sesi 2019/2020 (Kemaskini Terakhir: 18/10/19) :
Nama Program
Senarai Nama
Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah (Bangi) Muat Turun
Pusat Kelestarian Turath Islami Muat Turun

 


 • Nama Penyeliaan PBJJ (Fakulti Pengajian Islam) bagi Semester 1 Sesi 2018/2019  (Kemaskini Terakhir: 19/10/18) :
Nama Program
Senarai Nama
Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah (Bangi) Muat Turun
Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah (JB) Muat Turun
Pusat Kelestarian Turath Islami Muat Turun
Pusat Akidah & Keamanan Global Muat Turun
Pusat Kesejahteraan Insan & Komuniti Muat Turun
Pusat Rantau Timur Tengah & Nusantara Muat Turun

 • Nama Penyeliaan PBJJ (Fakulti Pengajian Islam) bagi Semester 1 Sesi 2017/2018  (Kemaskini Terakhir: 28/11/17) :

Pelajar Semester 7 Sesi Kemasukan 2014 - 2015

Nama Program
Senarai Nama
 Syariah (Bangi) Muat Turun
 Syariah (Alor Setar) Muat Turun
 Syariah (Bukit Merah) Muat Turun
 Syariah (Kota Bharu) Muat Turun
 Syariah (Kota Kinabalu) Muat Turun
 Al-Quran dan As-Sunnah (Bangi) Muat Turun
 Dakwah dan Kepimpinan (Bangi) Muat Turun
 Dakwah dan Kepimpinan (Kuching) Muat Turun
 Arab & Tamadun Islam Muat Turun
 Usuluddin & Falsafah Muat Turun