Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Makluman Penting Sepenuh Masa

 • Makluman pendaftaran dan tarikh penting Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 (Kemaskini terakhir: 19/2/2021)
  1. Makluman Pendaftaran Pascasiswazah Sepenuh Masa FTSM.
   Program Sarjana Keselamatan Siber, Sarjana Sains Data, Sarjana Informatik Kesihatan [Selanjutnya] (Kemaskini
   terakhir: 19/02/2021)

  2. Tarikh Penting Pascasiswazah Sepenuh Masa FTSM.
   Program Sarjana Keselamatan Siber, Sarjana Sains Data, Sarjana Informatik Kesihatan [Selanjutnya] (Kemaskini
   terakhir: 19/02/2021)


 • Sistem yang berkaitan untuk rujukan pelajar bagi Semester 2 Sesi Akademik 2020/2021 (Kemaskini terakhir: 1/3/2021)
  1. Aktifkan SMPWeb, www.ukm.my/smpweb (Rujuk garis panduan log in SMPWeb)

  2. Aktifkan emel siswa, www.ukm.my/speep (Rujuk garis panduan permohonan emel siswa)

  3. Mohon kad kampus, www.ukm.my/ukmcard (Rujuk garis panduan permohonan kad kampus)

  4. Pelajar boleh klik ini untuk aktifkan office 365 dan teams https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office. Sila rujuk makluman di bawah:

   1. Surat Pendaftaran Microsoft 365

   2. Panduan mendaftar akaun Microsoft 365