UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Makluman Penting Pelajar

  • [15|09|2022] Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023
[Selanjutnya]
  • [15|09|2022] Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023
[Selanjutnya]
  • [25|05|2022] Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023 Program Prasiswazah Eksekutif
[Selanjutnya]
  • [25|05|2022] Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023 Program Pascasiswazah Eksekutif (Kecuali FTSM, FKAB & FUU)
[Selanjutnya]
  • [25|05|2022] Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023 Program Pascasiswazah Sepenuh Masa (FTSM, FKAB & FUU)
[Selanjutnya]
  • [19|05|2022] Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif (FEP, FTSM & FPI) Semester 3 Sesi Akademik 2021-2022
[Selanjutnya]
  • [9|05|2022]  Pengesahan Kursus Program Prasiswazah FTSM Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022
[Selanjutnya]
  • [9|05|2022] Pengesahan Kursus Program Eksekutif (Kecuali FTSM, FUU & FKAB) & PBJJ Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022
[Selanjutnya]
  • [25|02|2022] Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022
[Selanjutnya]
  • [25|02|2022] Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif  Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022
[Selanjutnya]