Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Makluman Penting Pelajar

2022

Pengesahan Kursus Program Prasiswazah FTSM Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 09/05/2022) terkini


Pengesahan Kursus Program Eksekutif (Kecuali FTSM, FUU & FKAB) & PBJJ Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 09/05/2022) terkini


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 25/02/2022) 

Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif  Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 25/02/2022) 

2021

Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 Program Pascasiswazah Sepenuh Masa (FTSM, FKAB & FUU) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 06/12/2021) 

Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 Program Prasiswazah Eksekutif [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 06/12/2021) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022 Program Pascasiswazah Eksekutif (Kecuali Program FTSM, FKAB dan FUU) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 06/12/2021) 


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/09/2021) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif (Kecuali FTSM, FUU & FKAB sepenuh masa) Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/09/2021) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Sepenuh Masa (FTSM, FKAB & FUU) Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/09/2021) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 Program Prasiswazah Eksekutif dan PBJJ [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir:18/05/2021) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2021-2022 Program Pascasiswazah Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/05/2021) 


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif Semester 3 Sesi Akademik 2020-2021 [FEP|FTSM] (Kemaskini Terakhir: 03/05/2021) 


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif & PBJJ Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 23/02/2021) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif (Kecuali FTSM, FKAB & FUU) Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 15/02/2021) 


2020

Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Sepenuh Masa (FTSM, FKAB & FUU) Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 15/02/2020) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 Program Prasiswazah Eksekutif dan PBJJ [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir:07/12/2020) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 Program Pascasiswazah Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM & FKAB) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 07/12/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif & PBJJ Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/09/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif (Kecuali FTSM & FUU) Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 17/09/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Sepenuh Masa (FTSM & FUU) Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 17/09/2020) 


Pindaan Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 Program Prasiswazah Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/06/2020)  


Pindaan Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 Program Pascasiswazah Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM, FUU & FKAB) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/06/2020)  


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah  Program FEP Semester 3 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 15/05/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah  Program FTSM Semester 3 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 06/05/2020) 


Maklumat Penting Edaran Bahan Bacaan/Modul Prasiswazah (Yang Berkenaan Sahaja) Semester 2 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/03/2020) 


Maklumat Penting Edaran Bahan Bacaan/Modul Prasiswazah (Yang Berkenaan Sahaja) Semester 2 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 20/03/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif (Kecuali FTSM) Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 24/02/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah  Program FTSM Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/02/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah  Program FTSM Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/02/2020)