Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Permohonan

CARA MEMBUAT PERMOHONAN?

  1. Hanya mod penyelidikan sahaja tersedia dan permohonan terbuka sepanjang tahun.

  2. Sila lihat di sini untuk sebarang kekosongan.

  3. Sila lihat di sini untuk mengetahui lebih tentang bakal penyelia anda.

  4. Pemohon harus membuat permohonan atas talian di https://www.ukm.my/join/

  5. Muat naik semua dokumen yang diperlukan oleh sistem.

  6. Anda boleh menyemak status permohonan anda di https://www.ukm.my/join/

YURAN PERMOHONAN?

  1. Warganegara Malaysia = RM30

  2. Bukan Warganegara Malaysia = USD30.00 atau MYR100

  • Pembayaran harus dilakukan atas talian seperti yang tersedia dalam sistem Guest.

  • Sila ambil maklum bahawa permohonan anda tidak akan diproses tanpa yuran permohonan.

UNTUK SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI:

Ketua Pentadbiran
Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, Malaysia

Tel: +603 8921 4548/4549
Fax: +603 8921 3398
Email: ppinbio@ukm.edu.my