Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Program Ditawarkan

Untuk siapa Program PKP UKM ditawarkan

  • Individu bercita- cita tinggi yang ingin memperolehi kelayakan akademik dari sebuah universiti penyelidikan yang diiktiraf.
  • Individu yang ingin memperkembangkan kerjaya mereka melalui pencapaian akademik yang lebih tinggi tanpa meninggalkan kepentingan kerjaya dan sosial mereka.

Kenapa pilih PKP?

  • Perkuliahan serta peperiksan diadakan pada hujung minggu atau selepas waktu pejabat.
  • Pelajar akan diberi akses kepasa semua kemudahan yang dapat dinikmati oleh pelajar-pelajar sepenuh masa seperti perpustakaan Tun Sri Lanang, Pusat sumber fakulti, makmal komputer, kemudahan riadah dan lain-lain.
  • Pakej yuran amat kompetitif, tiada kos terlindung (hidden fees) dan boleh dibayar secara ansuran.
  • Perkuliahan akan dikendalikan oleh para pensyarah berkelayakan dan berpengalaman serta turut aktif menjalankan penyelidikan.
  • Pelajar akan dianugerahkan ijazah masing-masing pada konvokesyen gilang gemilang Universiti Kebangsaan Malaysia bersama- sama pelajar sepenuh masa.