Pemakluman Majlis Konvokesyen Ke-49 Universiti Kebangsaan Malaysia

Majlis Konvokesyen ke-49 UKM akan diadakan secara fizikal bagi semua sidang bermula 27 November hingga 8 Disember 2021
(12 Sidang ) di Dewan Canselor Tun Abdul Razak ( DECTAR ).

Majlis ini akan berjalan mengikut Prosedur Operasi Standard ( SOP ) yang telah ditetapkan.

Semua maklumat dan tindakan perlu dirujuk di laman web konvokesyen www.ukm.my/konvo

Sekian harap maklum.

Terima kasih.